Nieuwsbericht | Wie heeft jou ooit de kans gegeven?

                                                                               

 ‘Ondernemend Den Haag helpt jongeren op weg naar een vruchtbare toekomst’

 

Stichting Boschuysen, MKB Den Haag en WSP Den Haag hebben de handen ineengeslagen om jongeren de kans te geven aan de slag te gaan. Woensdag 16 april was de aftrap van deze unieke samenwerking met de bijeenkomst ‘Wie heeft jou ooit de kans gegeven?’ Hier konden werkloze jongeren zichzelf presenteren aan ondernemers uit verschillende sectoren die behoefte hebben aan gemotiveerde medewerkers. Het was een groot succes en de bijeenkomst belooft een mooie voorbode te zijn voor de toekomst.

Stichting Boschuysen zet zich al 450 jaar in voor jongeren. Betroffen het in het verleden vooral wezen die hulp behoefden, vandaag de dag wordt het vermogen van grondleggers Crispijn en Agnyese Van Boschuysen aangewend voor steun aan jongerenprojecten binnen de jeugdhulpverlening in heel Nederland. Het was dan ook Willem Greving van deze stichting die samen met MKB Den Haag en de Haagse ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, Jane Kuldipsingh,het initiatief nam om te kijken op welke wijze werkloze jongeren in de residentie weer op weg geholpen kunnen worden. Het initiatief werd met beide armen omarmd door WSP Den Haag die zeven jongeren zorgvuldig voorbereidde op de bijeenkomst waar zij zich aan ondernemend Den Haag konden presenteren in de hoop op een baan.

En het moet gezegd, de afgelopen weken hebben de jongeren – geheel vrijwillig – keihard gewerkt aan hun voorkomen en presentatietechnieken. Zij trokken alles uit de kast om de aanwezige ondernemers te laten zien wat hun kwaliteiten zijn en waarom juist zíj een baan moeten krijgen.

 

Vergroten netwerk

‘Wie heeft jou ooit de kans gegeven?’ vond plaats bij WSP Den Haag aan de Binckhorstlaan. In informele sfeer werden de aanwezigen verwelkomd werden door Rob de Rooij (Manager Markt, Projecten en Innovatie) en Kim Padding (projectleider Jongeren naar Werk) van het WSP. Na de aftrap vertelde Willem Greving, projectleider van de Toekomst Den Haagjongeren een kans wil geven om werkgevers te leren kennen. “Ik hoop dat er deze avond een match ontstaat tussen werkgevers en de kandidaten. Ik denk dat onze samenwerking een hele efficiënte manier is om samen iets voor jongeren te bereiken, waarbij we de netwerken kunnen vergroten”, aldus Greving.

Gert van den Houwen, voorzitter van MKB Den Haag, laat weten dat veel ondernemers hun steentje willen bijdragen en jongeren graag een kans geven. “Vaak hebben zij het echter te druk met hun eigen bedrijf om dergelijke activiteiten in hun normale werkproces in te passen”, aldus de voorzitter. “Deze bijeenkomst is daarentegen een uitgelezen moment om de diepte in te gaan en ik verwacht dat hiermee de kans op een baan vergroot wordt.”

 

Wat kenmerkt de ondernemer?

Vervolgens gaf Idris Sorgucu (bestuurslid MKB Den Haag en eigenaar van SOR Consultancy) een minicollege over hetgeen ondernemers verlangen van hun werknemers. Volgens Sorgucu zijn er drie dingen die een ondernemer kenmerken:

  1. Een ondernemer wil weten dat hij geld kan verdienen met zijn medewerker.
  2. Hij moeten echt kunnen bouwen op zijn medewerker en hem volledig kunnen vertrouwen
  3. Een ondernemer is vergevingsgezind. Hij is bereid fouten te vergeven, mits de werknemer hiervan leert en niet in herhaling valt. In feite is het dan leergeld waarmee de werknemer zich verder ontwikkelt.

 

Elevator pitch

De sfeer zit er inmiddels goed in en het is tijd voor het pitchen. Twee aan twee gaan ondernemers en jongeren met elkaar aan tafel om zich ieder van hun beste kant te laten zien. De ondernemers bijten het spits af en krijgen één minuut om hun bedrijf te presenteren. Daarna is het de beurt aan de jongeren om binnen dezelfde korte tijd hun werkervaring, kennis en vaardigheden uiteen te zetten. Zij weten zich ontzettend leuk te presenteren, maar misschien is dat ook niet zo verwonderlijk… De kandidaten hebben allen immers één doel voor ogen: ze willen aan de slag. Ze zijn daarom ontzettend gemotiveerd en bereid zich verder te ontwikkelen. Dat merken de ondernemers natuurlijk ook en al snel ontstaat er een klik tussen deze en gene.

 

Klassieke missers

Na de een-op-een pitch mogen de ondernemers voor alle aanwezigen een specifieke jongere voordragen. De jongeren hebben duidelijk veel geleerd van hun presentatietechnieken, want de ondernemers weten het publiek helemaal voor zich in te nemen met hun rol als bepleiter…

Zo vertelt Melissa Meijssen van Meijssen Mode enthousiast over de baanwensen van de Engelsprekende Soeresh die nu een jaar in Nederland woont. Zij wil graag aan de slag in de horeca of schoonmaak. Ian Smeyers van Hydragroup snelt daarop direct naar voren om Soeresh zijn kaartje te overhandigen; hij heeft misschien wel een baan in de schoonmaak voor haar. En Carla Meeuwissen van Vertel pitcht voor Kawa. Deze (nog) ongeschoolde Irakees wil de allergaafste horecaman van Den Haag worden. “De looks en de drive heeft hij, dus er zijn vast ondernemers die deze aimabele jongeman in dienst willen nemen.”

Naast de baanwensen en de positieve kanten, komen ook de ‘klassieke missers’ aan bod.  “Neem Mohammed”, aldus Kim Schofaerts. “Hij heeft een administratieve opleiding afgerond, terwijl zijn passie in de sport ligt en in het creëren van dingen. Mohammed zou daarom een baan moeten vinden waarin hij met zijn handen bezig kan zijn.” En ook Shakir heeft veel meer in zijn mars dan hij op het eerste gezicht laat zien. “Shakir wil aan de slag met productiewerk”, aldus Van den Houwen. “Toen ik tijdens de pitch doorvroeg, kwam echter naar voren dat hij vier talen vloeiend spreekt. Er liggen dus veel meer kansen voor hem dan enkel productiewerk.” De voorzitter adviseert hem daarom ook naar iets uit te kijken waarin hij zijn taalvaardigheden kan benutten. Dat heeft direct effect, IT-bedrijf InOne heeft connecties in de Arabische wereld en belooft intern te gaan bespreken of er een functie is voor Shakir.

 

Aan de slag

Al met al kunnen we terugblikken op een succesvolle eerste bijeenkomst waarvan er zeker meerdere zullen volgen. Zowel de reacties van de ondernemers als de jongere werkzoekenden zijn zeer positief. Een enkele jongere heeft zelfs al een vervolgafspraak kunnen maken. En hoewel er niet voor iedereen direct een geschikte baan voorhanden is, zijn veelvuldig visitekaartjes uitgewisseld en CV’s afgegeven. Ook belooft een aantal ondernemers in het eigen netwerk te kijken of een collega wellicht een passende functie heeft. ‘Wie heeft jou ooit de kans gegeven?’ heeft dan ook zijn vruchten afgeworpen en biedt duidelijk mogelijkheden voor jongeren die duurzaam aan de slag willen. Wordt vervolgd dus!

 

468 ad