Samen … werken

Samen werken aan de Toekomst van jongeren in Den Haag. Ons toekomstideaal is dat werkgevers, onderwijs, hulpverlening en gemeente Den Haag elkaar versterken. Door samenwerking helpen wij jongeren aan het werk. Hieronder vindt u een overzicht van nieuwsberichten waarin de Toekomst het initiatief heeft genomen tot samenwerking.

Blog | Een blik op het verleden, een blik op De Toekomst

Posted by on Apr 18, 2016 in Samenwerken | 0 comments

leon

“Bijna driekwart van de zwerfjongeren heeft geen startkwalificatie”. Deze ene zin het profielonderzoek onder zwerfjongeren uit 2012 is eigenlijk de start geweest van het idee rondom het project De Toekomst. Dit gegeven stond in schril contrast met de gegevens van Haagse jongeren, waarvan ruim 88% een startkwalificatie heeft behaald. Met dit ene gegeven wisten we dat de afstand van deze jongeren tot de arbeidsmarkt zeer groot was. En het project De Toekomst is gestart om het gat tussen risicojongeren en de arbeidsmarkt te dichten.

Het delen van verhalen en ervaringen zorgt ervoor dat er in de hoofden van mensen iets kan veranderen.

En nu zijn we in 2016 en is het project De Toekomst na drie jaar in de afrondende fase. De tijd vliegt letterlijk voorbij. En afrondingen zijn altijd mooie momenten om eens terug te blikken. Wat heeft het ons nu opgeleverd? Zijn we tevreden met wat we hebben bereikt? Hoe gaat het nu verder? Deze vragen worden vast beantwoord in afsluitende bijeenkomsten of misschien zelfs geschreven stukken. Ik heb voor mezelf eens nagedacht: wat is mij nu het meest bijgebleven in de afgelopen drie jaar? En dan kom ik tot de conclusie dat ontmoeten, het elkaar leren kennen, van essentieel belang is om zaken voor elkaar te krijgen. In de afgelopen drie jaar heeft ontmoeten min of meer een wezenlijke rol gespeeld in het project. Jongeren hebben werkgevers ontmoet. Leerwerk projecten hebben elkaar ontmoet. Maatjesprojecten hebben elkaar ontmoet. Instellingen voor hulp en begeleiding hebben elkaar ontmoet. En door deze ontmoeting hebben alle partijen elkaar (beter) leren kennen. En ik denk dat zonder deze ontmoeting, we niet zo veel voor elkaar zouden hebben gekregen. In een vervolgactiviteit hebben jongeren met schulden elkaar ook ontmoet. En in dat gesprek is dat werkzame element direct zichtbaar. Het delen van verhalen en ervaringen zorgt ervoor dat er in de hoofden van mensen iets kan veranderen.

 

Het mooie aan De Toekomst (zowel het project als het begrip zelf) vind ik dat er een vorm van hoop inzit. Een hoop op een mooiere, betere toekomst. En ik denk dat als we elkaar blijven ontmoeten, elkaar blijven leren kennen en met elkaar ervaringen en verhalen blijven delen, de toekomst voor deze (risico) jongeren hopelijk positiever en mooier wordt.

Léon van Lier

Blog | Heden – verleden – De Toekomst

Posted by on Nov 25, 2015 in Samenwerken | 0 comments

Sanne ten Bokkel Huinink, rentmeester Stichting Boschuysen 3m (4)

In 2014 bestond de Stichting Boschuysen 450 jaar. Al eeuwenlang voelt de stichting zich betrokken bij de jongeren in Den Haag. Vroeger waren dat de weeskinderen nu zijn het onder andere de Haagse zwerfjongeren en jongeren in de jeugdhulpverlening. Ten behoeve van deze jongeren steunen we projecten die op een andere manier niet (geheel) gefinancierd kunnen worden. In verband met ons jubileum zijn we samen met de gemeente, het onderwijs, werkgevers en de jeugdhulpverlening project De Toekomst begonnen om de kansen op scholing en werk voor kwetsbare jongeren te vergroten.

(meer…)

Interview | Farshad Khan zet werkzoekende jongeren in de lift

Posted by on Nov 6, 2015 in Samenwerken | 0 comments

Jongeren in de Lift, vrijdag 6 november 2015. Het project Jongeren in de Lift, waarbij jongeren in contact worden gebracht met werkgevers is een steeds groter succes. Eén van de belangrijke krachten achter dit project is Farshad Khan. DenHaagDirect sprak met hem over het project, zijn drijfveren en zijn achtergrond. (meer…)

Nieuwsbericht | Jongeren in de Lift: BBL-traject voor commercieel medewerkers binnendienst

Posted by on Nov 4, 2015 in Samenwerken | 0 comments

Fotografie: Bas Kijzers

Fotografie: Bas Kijzers

Jongeren in de Lift is een succes! Daarom wordt er op maandag 9 november 2015 een ‘special edition’ van Jongeren in de Lift georganiseerd bij het Werkgeversservicepunt in Den Haag. Werkzoekende jongeren worden daar in contact gebracht met werkgevers die een vacature kunnen aanbieden aan deze jongeren. Daarvoor zijn de werkgevers op zoek naar commerciële toppers!

Het Werkgeversservicepunt, UWV, ROC Mondriaan & Menskracht 7 hebben samen een BBL-traject opgezet voor 20 jongeren die 4 dagen gaan werken en 1 dag naar school gaan.

(meer…)

Nieuwsbericht | netWERKbijeenkomst 15 oktober: geef jongeren een kans!

Posted by on Okt 15, 2015 in Samenwerken | 0 comments

image001

Wij kijken terug op een geslaagde netWERKbijeenkomst in de Schilderswijk. Buiten was het donker en regende het maar binnen was het gezellig warm in de aula op de tweede verdieping van het Johan de Witt. Jongeren van de school bedienden ons van een hapje en drankje. Het programma bestond uit een introductie van de Johan de Witt Scholengroep door Jan Korving, dé coördinator van alle stageplaatsen. Daarna werden twee jongeren aan de aanwezige ondernemers voorgesteld die momenteel op zoek zijn naar werk in Den Haag.

(meer…)

Nieuwsbericht | Jongeren in de boot en jazz in de gracht

Posted by on Aug 26, 2015 in Haagse bedrijven, Samenwerken | 0 comments

FullSizeRender (1)

Vrijdag 21 augustus 2015 vond het evenement ‘Jazz in de Gracht’ plaats. Tijdens dit jaarlijkse festival kunnen liefhebbers van Jazz en gezelligheid zich laven aan de vele optredens en vermaak op en om de Dunne Bierkade en het Groene Wegje in Den Haag. Met ‘Jongeren in de Boot’ werd op dit festival ook aandacht besteed aan jongeren die op zoek zijn naar een baan. Jongeren en ondernemers zaten hiervoor letterlijk met elkaar opgescheept, met als doel om elkaar te leren kennen. Een ludieke en zeker ook succesvolle aanpak van een serieus thema dat in het bijzonder ook leeft bij wethouder Baldewsingh. Hier volgen de woorden uit zijn speech: (meer…)

Nieuwsbericht | Van jobcoaching naar enterprisecoaching

Posted by on Jun 26, 2015 in Haagse bedrijven, Samenwerken | 0 comments

De tweede netwerkborrel van de Toekomst Den Haag ging in op de behoeften  die werkgevers hebben in de begeleiding van een jongere op de werkplek. Met het samenwerkingsproject De Toekomst creëren wij kansen voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met MKB Den Haag en Werkgeversservicepunt en jeugdhulporganisaties als het Jeugd Interventie Team (JIT) krijgen jongeren kansen om aan het werk te komen. Dit gaat wel eens gepaard met wat aanloopproblemen. Daarom aan Gert van der Houwen, de voorzitter van MKB Den Haag het woord om ons mee te nemen in zijn ervaringen met een jongere bij hem op kantoor. (meer…)

Nieuwsbericht | Haagse Werkgelegenheidsprojecten verenigen zich met een convenant

Posted by on Jun 18, 2015 in Samenwerken | 0 comments

Groepsfoto HOW met wethouder Baldewsingh

Op woensdag 17 juni, is in aanwezigheid van wethouder Rabin Baldewsingh een samenwerkingsconvenant ondertekend door 13 initiatiefnemers van Leerwerkprojecten voor jongeren. Het Haags Overleg Werkgelegenheidsprojecten (HOW) is een samenwerkingsverband tussen dagbestedings- en leerwerkprojecten in de regio Haaglanden. Het HOW zet zich in voor de vorming en opleiding van de Haagse jongeren tussen 16-27 jaar. Zij richten zich op jongeren die de aansluiting missen in het regulier (beroeps)onderwijs en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. (meer…)

Nieuwsbericht | Jongeren JIT voor zichzelf aan de slag bij Werkgeverservicepunt

Posted by on Apr 14, 2015 in Samenwerken | 0 comments

IMG_4005-300x203

Het Werkgeverservicepunt en het Jeugd Interventie Team (JIT) zijn een samenwerkingspilot met elkaar gestart om jongeren aan het werk te krijgen. Jongeren van het JIT krijgen een speciaal programma aangeboden waaronder een sollicitatietraining en een beroepsoriëntatie. Het JIT is een welzijnsorganisatie die jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar begeleidt, die problemen hebben op het gebied van onderdak, geld en schulden, school, werk en gezin. In praktijk vinden deze jongeren vaak moeilijk de weg naar een baan. Een gemiste kans als je bedenkt dat het Werkgeversservicepunt, een dienst van de gemeente Den Haag, juist als doel heeft om voor werkzoekenden voor wie het op eigen kracht nog niet lukt te helpen met het vinden van een betaalde baan. Voor de pilot hebben 31 jongeren zich aangemeld, reden genoeg om contact te zoeken met Lesly Green (Coördinator Werkgeversservicepunt) en Kim de Vries (Jeugdhulpverlener JIT) om te luisteren naar hun ervaringen en om te horen of er al iets bekend is over een vervolg.

(meer…)

Nieuwsbericht | Netwerkborrel Foundation House

Posted by on Mrt 24, 2015 in Samenwerken | 0 comments

De eerste netwerkborrel van De Toekomst Den Haag in het Foundation House was een groot succes. Met een opkomst van 65 personen was het gezellig druk in de Meeting Corner van het Foundation House. Meteen bij binnenkomst vonden de aanwezigen vanuit het bedrijfsleven, de fondsen, de hulpverlening en de gemeente Den Haag feilloos hun weg naar elkaar. Daarmee is de netwerkborrel in zijn opzet geslaagd: er zijn nieuwe verbindingen ontstaan tussen betrokkenen uit diverse sectoren die jongeren toekomst willen bieden in Den Haag! Voor de dynamiek, scherpe vragen en nodige humor had Martin Wigmans de regie in handen als voorzitter. Met zijn kennis en jarenlange ervaring als bestuurder was een goede interactie tussen gastspreker Pierre Heijnen (voorzitter Raad van Bestuur ROC Mondriaan) en aanwezig publiek gewaarborgd.

(meer…)