Sabine Kunst

 
Programmaregisseur Voortijdig Schoolverlaten Haaglanden (VSV)

 


Op welke manier ben je betrokken geraakt bij het project De Toekomst?

Bij de planvorming voor dit project. Mijn werkzaamheden in het kader van het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten in de regio Haaglanden typeren zich door het verbinden van diverse organisaties/instellingen die hierbij een rol (kunnen) spelen. Onderwijs en/of werk is belangrijk voor de toekomst van alle jongeren. Jongeren uit de hulpverlening verdienen hierbij extra aandacht.

 

Waarom is de Toekomst succesvol om jongeren aan het werk te krijgen?

In het project de Toekomst gaat het om een maatwerk-aanpak, waarbij de benodigde partijen worden betrokken. De jongeren zelf staan hierin centraal.

 

Welke tip zou je werkzoekende jongeren mee willen geven?

Stel niet te hoge eisen en benut iedere kans. Toon enthousiasme en betrokkenheid. Van het een rol je vaak makkelijk in het ander!

 

SONY DSC SONY DSC SONY DSC
SONY DSC