Nieuwsbericht | Netwerkborrel Foundation House

De eerste netwerkborrel van De Toekomst Den Haag in het Foundation House was een groot succes. Met een opkomst van 65 personen was het gezellig druk in de Meeting Corner van het Foundation House. Meteen bij binnenkomst vonden de aanwezigen vanuit het bedrijfsleven, de fondsen, de hulpverlening en de gemeente Den Haag feilloos hun weg naar elkaar. Daarmee is de netwerkborrel in zijn opzet geslaagd: er zijn nieuwe verbindingen ontstaan tussen betrokkenen uit diverse sectoren die jongeren toekomst willen bieden in Den Haag! Voor de dynamiek, scherpe vragen en nodige humor had Martin Wigmans de regie in handen als voorzitter. Met zijn kennis en jarenlange ervaring als bestuurder was een goede interactie tussen gastspreker Pierre Heijnen (voorzitter Raad van Bestuur ROC Mondriaan) en aanwezig publiek gewaarborgd.

Pierre Heijnen

Onder het mom van het thema: ‘Welke inspanningen doet het ROC Mondriaan om jongeren zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt?’ nam Pierre Heijnen het woord. “Het ROC Mondriaan is een brede school die plaats biedt zowel aan jongeren die zich nog thuis voelen in een klas als jongeren die het liefst al aan het werk zijn. Wij stomen deze jongeren klaar voor een concreet beroep en willen hen daarbij voldoende bagage meegeven om in een maatschappij die telkens verandert mee te kunnen bewegen. Stages zijn binnen al onze opleidingen ontzettend belangrijk. Stages zorgen voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en maken 20% tot 80% deel uit van de opleiding. Als ik dan zie dat in Den Haag de laatste jaren van de 5500 stageplaatsen er 3500 over zijn, dan staan we juist op dit punt met elkaar voor een uitdaging.”

Integrale aanpak

“We moeten, om een antwoord te geven op deze situatie, in ons handelen niet doorschieten naar nog meer regels en procedures. In de tijd dat ik voor de Tweede Kamer de gevolgen van de transitie voor de Jeugdzorg uitzocht, ging ik regelmatig op werkbezoek. Wat ik in die tijd vaak tegenkwam, waren mensen die beland waren in regeldruk. Waar we voor moeten waken is om niet nog meer kaders te stellen. Problemen als jeugdwerkloosheid vereisen een brede kijk. Meer samenwerking lijkt mij daarbij een bewandelbare weg. Soms zal daar wel een beetje rebellie voor nodig zijn. Als we dit in de praktijk brengen, bijvoorbeeld voor jongeren die in de bijstand zitten, lijkt me dat een mooi begin. Veel van deze jongeren staan bekend als voortijdig schoolverlaters (vsv). Waarom zouden er dan twee subsidiestromen één voor vsv’ers en één voor bijstandsjongeren moeten bestaan? Volgens mij vraagt deze groep om een integrale aanpak.”

Rebels

Eigenlijk wordt met de woorden van Pierre Heijnen de spijker op de kop geslagen. Er is veel potentie en goede wil. Tegelijk zijn er nog wat hobbels te nemen. Bij een dienst die zich specifiek richt op een beleidsveld, terwijl samenwerking met nog een andere dienst heel logisch lijkt bijvoorbeeld. Natuurlijk, de praktijk is vaak weerbarstig. Soms is ‘gewoon  beginnen’ nou juist wat zo moeilijk is. Samenwerking tussen heel verschillende werelden gaat niet vanzelf, daar is een bredere kijk, creativiteit en, zoals Pierre het zelf zegt, enige mate van rebelsheid voor nodig.

Jongeren centraal

Nu dan even de jongeren centraal. Stel: we hebben de leerwerkcheque, een prachtig initiatief van de gemeente Den Haag en beschikbaar om dit jaar 100 jongeren mee aan het werk te krijgen, wat wordt de eerste stap om een jongere verder te helpen? Kent u een bedrijf en wat doet u?

Met deze hands-on aanpak rolden wij de borrel in. En na zessen was iedereen nog niet uitgepraat. Dat smaakt naar meer!

Bent u na het bezoeken van deze eerste netwerkborrel van De Toekomst Den Haag enthousiast geworden, of heeft u deze gemist maar zou u er de volgende keer absoluut bij willen zijn? Dit kan! Geef u zelf op voor de volgende netwerkborrel gepland op donderdag 25 juni.

Gastspreker Gert van der Houwen (Voorzitter MKB Den Haag) zal dan ingaan op het thema: 

Welke behoeften hebben werkgevers in de begeleiding van een jongere tijdens een leerwerkstage?

Geef u op!

Graag tot ziens!

468 ad