Nieuwsbericht | Jongeren in de boot en jazz in de gracht

FullSizeRender (1)

Vrijdag 21 augustus 2015 vond het evenement ‘Jazz in de Gracht’ plaats. Tijdens dit jaarlijkse festival kunnen liefhebbers van Jazz en gezelligheid zich laven aan de vele optredens en vermaak op en om de Dunne Bierkade en het Groene Wegje in Den Haag. Met ‘Jongeren in de Boot’ werd op dit festival ook aandacht besteed aan jongeren die op zoek zijn naar een baan. Jongeren en ondernemers zaten hiervoor letterlijk met elkaar opgescheept, met als doel om elkaar te leren kennen. Een ludieke en zeker ook succesvolle aanpak van een serieus thema dat in het bijzonder ook leeft bij wethouder Baldewsingh. Hier volgen de woorden uit zijn speech:

Wethouder Baldewsingh: “U hoort vele jonge talenten spelen tijdens deze 10de editie van Jazz in de Gracht. Deze Jongeren stoppen veel energie en tijd erin om zichzelf maximaal te ontwikkelen. Hun muzikale talent vraagt om doorzetten, omgaan met teleurstellingen, jezelf verkopen, blijven oefenen, nieuwe wegen bewandelen en vooral ook dat zij een kans krijgen om te laten zien wat ze waard zijn.

“In Den Haag zijn er vele jongeren die deze weg bewandelen, weliswaar op een ander vakgebied en met ander talenten, die er alles aan doen om aan het werk te komen echter waarbij het tot nu toe nog niet gelukt is. Ook zij willen laten zien wat ze waard zijn. Zij hebben dus ook een kans nodig.

“Een van de initiatieven waar de gemeente op investeert is het initiatief ‘Jongeren in de lift’, waar deze kans geboden wordt. Hierbij werken Stichting Boschuysen, het MKB Den Haag, het Werkgeversservicepunt en hulpverleningsinstellingen samen om deze kansen samen met u te verzilveren. Dit initiatief heeft ook plaatsgevonden bij buurtcentrum de Mussen in de Schilderswijk en bij Businessclub Escamp.

“Dit netwerk stelt de jongeren in staat om net die stap verder te komen waardoor het wel lukt om die baan te vinden. En ook om ondernemers een goede nieuwe werknemer te laten vinden die van meerwaarde is voor zijn of haar bedrijf.

“Veel van de aanwezige ondernemers hier hebben deelgenomen aan Jongeren in de lift en hun netwerk ter beschikking gesteld. U bent een waarlijk ambassadeur. Ik wil U hiervoor alvast hartelijk bedanken.

“Maar wat heeft het nu eigenlijk opgeleverd al deze inspanningen. Natuurlijk zijn er teleurstellingen, was het even zoeken naar de juiste format, waren het jongeren met meervoudige problematiek en hielden een aantal zich niet aan de afspraak.

“Een mooi resultaat stond bij aanvang iedereen voor ogen. Een realistisch en mooi resultaat zou zijn als er 15% en mogelijk 20% van de jongeren via u, aan het werk of terug naar school zou gaan.

“Maar wat een prachtig resultaat is geboekt, De evaluatie van de eerste zeven bijeenkomsten geeft het volgende beeld: van de 55 jongeren zijn er 33 aan het werk of terug naar school Dit is 60 % van het totaal. 9 jongeren volgen een traject bij het WSP en 13 jongeren worden actief bemiddeld.

“Beste ondernemer, mocht u nog niet een keer hebben meegedaan dan vraag ik uw ondersteuning om dit initiatief te laten bloeien. Mocht u wel hebben meegedaan dan vraag ik het nogmaals.

“Het zou mooi zijn als u zelf al nu plek kan bieden aan een van deze jongeren of om uw ondernemersbrein en netwerk ter beschikking te stellen om deze jongeren aan een baan te helpen. Zonder partners in de stad kunnen wij natuurlijk weinig. Het Werkgeversservicepunt kan faciliteren en bemiddelen waar nodig, maar uiteindelijk zijn jullie het die ervoor zorgen dat deze jongeren een mooie kans en werkplek kunnen krijgen.

“Wat staat er nog op de rol: afgelopen jaar zijn er bij het werkgeversservicepunt 10 werkloze jongeren gestart voor de duur van 1 jaar. Vanaf 1 oktober bied ik weer 10 werkloze jongeren een jaarcontract aan om bij het WSP werkervaring op te doen. Dit bovenop de maatregelen en initiatieven die de gemeente neemt (100 baanafspraken etc.)

“Extra komt dit jaar nog een Jongeren in de lift, bij T-Mobile, bij het VNO-NCW, Businessclub Escamp en buutcentrum de Mussen. Deze extra bijeenkomsten brengen het totaal op 18 sessies.Voor 2016 zijn er nu al afspraken gemaakt met deze partners inclusief het MKB voor 24 bijeenkomsten.

“Net voor mijn komst heeft er een bijzondere variatie op Jongeren in de lift plaatsgevonden. Nee….niet jongeren in de gracht, maar jongeren op de boot.

“Ondernemers en jongeren zijn de gracht opgegaan om op deze manier kennis met elkaar te maken en te bespreken wat het persoonlijke netwerk kan betekenen voor de talenten van de jongeren. Zij lopen hier rond en worden mogelijk aan u voorgesteld.

“Deze boot is kosteloos ter beschikking gesteld door Menno Doorschodt, directeur van Jazz in de Gracht, maar ook ondernemer die de afgelopen tijd werkloze jongeren een baan heeft aangeboden .

“Dank aan de partners die bijdragen aan de Jongeren in de lift: Het MKB Den Haag, Stichting Boschuysen en de hulpverleningsinstellingen: JIT, Leger des Heils en Jeugdformaat

“Dames en heren nogmaals hartelijk dank en samen maken we er een betere stad van waar voor iedereen een plek is.”

468 ad