Interview | Met een glimlach op je gezicht naar het werk

“Er is niets in de wereld dat je niet kunt bereiken, maar je moet het wel willen. Hier kan ik dat bewijzen.” Alexandre Emile Flanders, sinds februari via het project De Toekomst werkzaam bij VDH Bestuurzaken in Den Haag, is vastbesloten om het onderste uit de kan te halen bij het bedrijf dat hem een opstap naar de arbeidsmarkt biedt. Voor VDH-directeur Gert van der Houwen is het een mooie manier om zijn maatschappelijke betrokkenheid te tonen.

 

Goede begeleiding

Gert is niet alleen directeur van VDH Bestuurszaken (een bedrijf dat advies en ondersteuning biedt aan bestuurders), hij vervult ook de (neven)functie van voorzitter van het Haagse midden- en kleinbedrijf (MKB). Daarom benaderde Willem Greving, projectleider van De Toekomst, hem vorig jaar met het verzoek om mee te werken aan het creëren van leerwerkplekken voor Haagse jongeren die moeilijk aan de bak komen. Gert ging niet meteen overstag: “Ondernemers willen best hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, maar dan wel op voorwaarde dat ze er niet hun handen vol aan hebben. En dat het niet ten koste gaat van de tijd die ze in hun nering kunnen steken. Begeleiding van starters op de arbeidsmarkt binnen bedrijven schiet vaak tekort, is mijn ervaring. Er is geen aanspreekpunt, waardoor werkgevers het vooral als een last ervaren. Vandaar mijn terughoudendheid toen Willem een beroep op mij deed. Maar Willem drong aan en kwam uiteindelijk met een mooi aanbod, waarin voorzien was in goede begeleiding en nauwe samenwerking met De Toekomst en het Haagse Werkgeversservicepunt. Daarmee kon ik wel aankomen bij mijn achterban van 3000 ondernemers.”

 

Het juiste doel voor ogen

Gert realiseerde zich ook dat het economisch klimaat in de stad niet gebaat is bij inwoners die zonder ondersteuning nauwelijks perspectief hebben op een baan. “Als voorzitter van het Haagse MKB maakte ik op een gegeven moment kennis met het dossier jeugdwerkloosheid. Dat was vaak ‘hoog over’, er werden weliswaar veel convenanten en dergelijke gesloten, maar dat zette meestal weinig zoden aan de dijk. De concrete invulling, het daadwerkelijk op weg helpen van jongeren, is een heel ander verhaal. Ook daarom vond ik het mijn morele plicht om in zee te gaan met Stichting De Toekomst en zo het goede voorbeeld te geven. Put your money where your mouth is, zowel in het belang van de jongeren als in het belang van de economie als motor van een leefbare stad.”

 

Een mooi voorbeeld

De 22-jarige Alexandre (die overigens aangesproken wordt met ‘Alexander’) maakt dankbaar gebruik van de kans die Stichting De Toekomst en Gert hem bieden. Hij is geboren en getogen op Sint Maarten en kwam op 15-jarige leeftijd naar Nederland. Zijn twee oudere broers waren hier al, zijn moeder volgde later. “Op Sint Maarten had ik weinig kans op een goede toekomst en ik wilde echt niet op het verkeerde pad belanden. Mijn vrienden daar zeiden ook dat ik dit niet moest laten schieten.” Eenmaal in Nederland, waar hij samenwoont met zijn vriendin en hun tweejarige zoontje, startte een moeizame zoektocht naar een geschikte baan en opleiding. Toen Willem Greving hem polste voor een leerwerkplek bij VDH Bestuurszaken, hoefde Alexandre dan ook niet lang na te denken.

 

Prettige sfeer

Alexandre werkt sinds februari bij VDH Bestuurszaken, gevestigd op de vijfde verdieping van een kantoorpand aan de Bezuidenhoutseweg. Hij beschikt over een eigen kamer en geniet van het werkritme, de afwisseling, de prettige sfeer en de sociale contacten. “Gaat het goed?” “Altijd!”, luidt zijn spontane, goedgeluimde reactie. Zijn voornaamste taak is het digitaliseren van het archief van de voorganger van VDH, een klus die hij nauwgezet uitvoert. Hij heeft zeven, acht collega’s, waarvan het merendeel vaak op pad is. “Het is altijd een verrassing wie ik aantref op het werk, en dat maakt het zo leuk.” Met een ‘boos gezicht’ op het werk verschijnen is gewoonweg onmogelijk, vertelt hij, daarvoor vindt hij het te plezierig. Alexandre combineert het werk bij VDH met een BBL-opleiding tot boekhouder bij ROC Leiden. Daarvoor is hij iedere dinsdag tot negen uur ’s avonds in touw. “Dan moet ik als ik thuiskom nog eten. Oefff….”

 

Leren is ook fouten maken

Gert vindt het mooi om te zien dat Alexandre zo gemotiveerd is om zijn periode bij VDH tot een succes te maken: “Jongeren zoals Alexandre hebben vaak de nodige teleurstellingen, conflicten en onprettige (werk)ervaringen achter de rug; ze hebben een veilige en vertrouwenwekkende omgeving nodig, waarin ze leren dat fouten maken onderdeel vormt van het leerproces. Elke positieve ervaring, elke ervaring van betrokkenheid en zorg, is een stap in de goede richting. Dit betekent natuurlijk niet dat wij niets van Alexandre vragen, integendeel. Als Alexandre bijvoorbeeld niet naar het werk kan komen omdat hij ziek is, een andere afspraak heeft of om welke reden dan ook, verwacht ik wel dat hij dat duidelijk en op tijd aangeeft. Zodat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. ‘Leer mij het zelf te doen.’Met andere woorden: leer mij zelfstandig te worden. Die uitspraak van Maria Montessori is wat mij betreft de leidraad.”

 

In het vervolg

In augustus loopt het verblijf van Alexandre bij VDH af. Weet hij al wat hij daarna gaat doen? “Concrete plannen heb ik nog niet, maar ik weet wel dat ik uiteindelijk als boekhouder aan de slag wil, in mijn eigen bedrijf of bij een bank, een stichting of een vereniging. Ik wil mensen die in een vergelijkbare situatie zitten als ik helpen om iets van hun leven te maken, zoals Gert en Willem mij helpen. Anderen laten zien dat je met doorzettingsvermogen veel kunt bereiken.

 

AUTEUR: PIETER GROOTENDORST
468 ad