Nieuwsbericht | Jongeren JIT voor zichzelf aan de slag bij Werkgeverservicepunt

IMG_4005-300x203

Het Werkgeverservicepunt en het Jeugd Interventie Team (JIT) zijn een samenwerkingspilot met elkaar gestart om jongeren aan het werk te krijgen. Jongeren van het JIT krijgen een speciaal programma aangeboden waaronder een sollicitatietraining en een beroepsoriëntatie. Het JIT is een welzijnsorganisatie die jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar begeleidt, die problemen hebben op het gebied van onderdak, geld en schulden, school, werk en gezin. In praktijk vinden deze jongeren vaak moeilijk de weg naar een baan. Een gemiste kans als je bedenkt dat het Werkgeversservicepunt, een dienst van de gemeente Den Haag, juist als doel heeft om voor werkzoekenden voor wie het op eigen kracht nog niet lukt te helpen met het vinden van een betaalde baan. Voor de pilot hebben 31 jongeren zich aangemeld, reden genoeg om contact te zoeken met Lesly Green (Coördinator Werkgeversservicepunt) en Kim de Vries (Jeugdhulpverlener JIT) om te luisteren naar hun ervaringen en om te horen of er al iets bekend is over een vervolg.

Rond de tafel

Kim: “De samenwerking is ontstaan vanuit een overleg tussen het JIT en het Werkgeversservicepunt. Dit overleg is door Willem Greving geïnitieerd, vanuit zijn rol bij De Toekomst Den Haag.  Met dit overleg wilden we met het Werkgeversservicepunt nagaan of we ten aanzien van de werkloosheid onder jongeren van het JIT iets voor elkaar kunnen betekenen. Het JIT begeleidt jaarlijks 600 a 700 jongeren op verschillende leefgebieden als financiën, psychische problemen, daklozenproblematiek etc. Werkbemiddeling is ook een onderdeel van de begeleiding waarin wij de expertise van het werkgeversservicepunt goed kunnen gebruiken. Gelukkig reageerde het Werkgeversservicepunt heel enthousiast en we hebben vanuit dit gezamenlijke overleg een pilotproject bedacht, waarin we voor 31 jongeren een samenwerking uitproberen. We zijn ontzettend blij zijn met deze open  houding van het Werkgeversservicepunt.”

Sluitend programma

Lesly: “Met de pilot onderzoeken wij of we de jongeren van het JIT kunnen onderbrengen in één van onze programma’s. We doen dit door een hele dag een traject met hen te doorlopen. Dit traject is er op gericht om jongeren te beoordelen op hun geschiktheid voor de arbeidsmarkt. We starten ’s morgens met een intakegesprek, waarin we met de jongeren hun interesses, het schoolverleden en de al aanwezige werkervaring in beeld brengen. ’s Middags volgen zij trainingen zoals het voeren van een sollicitatiegesprek en het maken van een cv. Zo hebben we aan het eind van de dag een goed beeld om een inschatting te maken of ze al dan niet direct een werksetting aankunnen en zo ja, voor welke van onze programma’s ze het beste in aanmerking komen.”

 

Extra begeleiding

Lesly: “Wat betreft onze programma’s, kan het best zo zijn dat er eerst nog moet worden geïnvesteerd in het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden. Je wilt niet dat jongeren door het te laat op het werk verschijnen of doordat ze zich niet afmelden als ze ziek zijn, ze zo weer op straat staan. Juist op vaardigheden die in het arbeidsproces belangrijk zijn hebben wij de faciliteiten om hen te trainen. We hebben bijvoorbeeld een interne horecafaciliteit, maar jongeren kunnen ook worden uitgezonden naar een verzorgingstehuis. Het doel is dat ze groeien naar een positie van waaruit ze door onze accountmanagers kunnen worden bemiddeld naar een betaalde baan.”

Solide en constructief

Kim: “Het bijzondere aan onze samenwerking is dat wij naast het programma van het Werkgeversservicepunt voor persoonlijke begeleiding kunnen zorgen. Voor iedere jongere stelt het JIT een persoonlijk begeleider aan. Deze begeleider is er tijdens de intake ook bij. We krijgen zo, naast een goed inzicht in de afspraken die worden gemaakt, ook inzicht in de punten waar we buiten de werksetting aandacht voor moeten houden. Juist het aspect van het met elkaar op de hoogte zijn vind ik echt positief. Zo kunnen we bij deze jongeren extra betrokken zijn en hen coachen waar dat nodig is.“

Resultaat

Lesly: “Het programma is bijna tot zijn eind. De tweede groep heeft nog een week te gaan voordat we met elkaar gaan bepalen hoe we dit gaan voortzetten. Wat betreft het resultaat stel ik vast dat één derde van de jongeren geschikt is om direct door onze accountmanagers te worden bemiddeld naar een baan. Dat een derde van de groep kan worden ondergebracht in een werksetting, zodat we nog extra kunnen werken aan bepaalde vaardigheden. Voor het overige deel moet ik helaas vaststellen dat we door een instabiele situatie thuis of elders helaas nog geen plaats kunnen bieden.” Kim: “ Ik en mijn collega’s zijn heel erg positief over de samenwerking. Wij vinden dat het goed gaat. Wij hopen dat aan het eind van de pilot wordt besloten om hier een vervolg aan te geven. Uiteraard gaan we hierover eerst met elkaar in overleg.”

468 ad