Fietje Schelling

Voorzitter begeleidingsgroep project De Toekomst


Op welke manier ben je betrokken geraakt bij het project De Toekomst?

Samen met Leon van Lier en St. Boschuysen heb ik het project bedacht en ontwikkeld voor het 450 jarig bestaan van het fonds. Wij hebben samen gekeken hoe wij Haagse jongeren een zetje in de rug kunnen geven.

Ik ben de afgelopen 10 jaar ketenregisseur zwerfjongeren geweest voor de gemeente Den Haag. Veel jongeren uit de jeugdzorg verlaten zonder startkwalificatie het onderwijs en hebben moeite met het ontwikkelen van hun talenten en het vinden van werk.

Dit project wil ervoor zorgen dat jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen, naar school kunnen of op een andere manier betaald werk kunnen vinden. Het is een aanjager om verbindingen te leggen tussen jongeren, jeugdzorg, onderwijs, gemeente/uwv, leerwerkprojecten en werkgevers.

 

Waarom is de Toekomst succesvol om jongeren aan het werk te krijgen?

Omdat:

  • Zij jongeren leren zichzelf te presenteren;
  • Informatie over leerwerkprojecten ontsluiten voor hulpverleners en jongeren;
  • Jongeren koppelen aan werkgevers;
  • Willem een spin in het web is, nieuwe ideeën ontwikkelt en mensen verbindt.

Welke tip zou je werkzoekende jongeren mee willen geven?

Maak wat van je leven. Zoek waar je talenten liggen en ga die verder ontwikkelen. Geef niet op!

 

SONY DSC SONY DSC SONY DSC
SONY DSC