Samenwerken

Blog | Een blik op het verleden, een blik op De Toekomst

Posted in Samenwerken

“Bijna driekwart van de zwerfjongeren heeft geen startkwalificatie”. Deze ene zin het profielonderzoek onder zwerfjongeren uit 2012 is eigenlijk de start geweest van het idee rondom het project De Toekomst. Dit gegeven stond in schril contrast met de gegevens van Haagse jongeren, waarvan ruim 88% een startkwalificatie heeft behaald. Met dit ene gegeven wisten we dat de afstand van deze jongeren tot de arbeidsmarkt zeer groot was. En het project De Toekomst is gestart om het gat tussen risicojongeren en de arbeidsmarkt te dichten. Het delen van verhalen en ervaringen zorgt ervoor dat er in de...

Read More

Blog | Heden – verleden – De Toekomst

Posted in Samenwerken

In 2014 bestond de Stichting Boschuysen 450 jaar. Al eeuwenlang voelt de stichting zich betrokken bij de jongeren in Den Haag. Vroeger waren dat de weeskinderen nu zijn het onder andere de Haagse zwerfjongeren en jongeren in de jeugdhulpverlening. Ten behoeve van deze jongeren steunen we projecten die op een andere manier niet (geheel) gefinancierd kunnen worden. In verband met ons jubileum zijn we samen met de gemeente, het onderwijs, werkgevers en de jeugdhulpverlening project De Toekomst begonnen om de kansen op scholing en werk voor kwetsbare jongeren te vergroten. Ik vind het mooi om te...

Read More

Interview | Farshad Khan zet werkzoekende jongeren in de lift

Posted in Samenwerken

Jongeren in de Lift, vrijdag 6 november 2015. Het project Jongeren in de Lift, waarbij jongeren in contact worden gebracht met werkgevers is een steeds groter succes. Eén van de belangrijke krachten achter dit project is Farshad Khan. DenHaagDirect sprak met hem over het project, zijn drijfveren en zijn achtergrond. Om te beginnen bij het begin, wat is Jongeren in de Lift voor een project? Het is een project van MKB Den Haag, Werkgeversservicepunt van de gemeente Den Haag en project De Toekomst van stichting Boschuysen. Het doel is om jongeren die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt in...

Read More

Nieuwsbericht | Jongeren in de Lift: BBL-traject voor commercieel medewerkers binnendienst

Posted in Samenwerken

Jongeren in de Lift is een succes! Daarom wordt er op maandag 9 november 2015 een ‘special edition’ van Jongeren in de Lift georganiseerd bij het Werkgeversservicepunt in Den Haag. Werkzoekende jongeren worden daar in contact gebracht met werkgevers die een vacature kunnen aanbieden aan deze jongeren. Daarvoor zijn de werkgevers op zoek naar commerciële toppers! Het Werkgeversservicepunt, UWV, ROC Mondriaan & Menskracht 7 hebben samen een BBL-traject opgezet voor 20 jongeren die 4 dagen gaan werken en 1 dag naar school gaan. Wat is het BBL-traject en hoe werkt het? Je volgt een...

Read More

Nieuwsbericht | netWERKbijeenkomst 15 oktober: geef jongeren een kans!

Posted in Samenwerken

Wij kijken terug op een geslaagde netWERKbijeenkomst in de Schilderswijk. Buiten was het donker en regende het maar binnen was het gezellig warm in de aula op de tweede verdieping van het Johan de Witt. Jongeren van de school bedienden ons van een hapje en drankje. Het programma bestond uit een introductie van de Johan de Witt Scholengroep door Jan Korving, dé coördinator van alle stageplaatsen. Daarna werden twee jongeren aan de aanwezige ondernemers voorgesteld die momenteel op zoek zijn naar werk in Den Haag. Annet Bertram Daarna volgde een enthousiaste speech van Annet Bertram de...

Read More

Nieuwsbericht | Jongeren in de boot en jazz in de gracht

Posted in Haagse bedrijven, Samenwerken

Vrijdag 21 augustus 2015 vond het evenement ‘Jazz in de Gracht’ plaats. Tijdens dit jaarlijkse festival kunnen liefhebbers van Jazz en gezelligheid zich laven aan de vele optredens en vermaak op en om de Dunne Bierkade en het Groene Wegje in Den Haag. Met ‘Jongeren in de Boot’ werd op dit festival ook aandacht besteed aan jongeren die op zoek zijn naar een baan. Jongeren en ondernemers zaten hiervoor letterlijk met elkaar opgescheept, met als doel om elkaar te leren kennen. Een ludieke en zeker ook succesvolle aanpak van een serieus thema dat in het bijzonder ook leeft bij wethouder...

Read More