Blog | Heden – verleden – De Toekomst

Sanne ten Bokkel Huinink, rentmeester Stichting Boschuysen 3m (4)

In 2014 bestond de Stichting Boschuysen 450 jaar. Al eeuwenlang voelt de stichting zich betrokken bij de jongeren in Den Haag. Vroeger waren dat de weeskinderen nu zijn het onder andere de Haagse zwerfjongeren en jongeren in de jeugdhulpverlening. Ten behoeve van deze jongeren steunen we projecten die op een andere manier niet (geheel) gefinancierd kunnen worden. In verband met ons jubileum zijn we samen met de gemeente, het onderwijs, werkgevers en de jeugdhulpverlening project De Toekomst begonnen om de kansen op scholing en werk voor kwetsbare jongeren te vergroten.

Ik vind het mooi om te zien hoe zo’n onafhankelijk eeuwenoud fonds aan de oplossing van zo’n actueel probleem kan bijdragen. Een beetje tot mijn verbazing accepteren de partijen in het veld de inbreng van ons project; we zijn natuurlijk niet politiek gekleurd en zijn financieel onafhankelijk. Ons enige belang is dat van de jongeren, dat helpt. Project De Toekomst loopt nu 2,5 jaar. Vele verbindingen zijn gelegd, knelpunten aan de orde gesteld, informatie gedeeld en circa 200 jongeren zijn concreet geholpen aan werk of naar school.

“Een beetje tot mijn verbazing accepteren de partijen in het veld de inbreng van ons project; we zijn natuurlijk niet politiek gekleurd en zijn financieel onafhankelijk.”

In mijn contacten met jongeren raakt het me soms hoeveel pech mensen in hun leven kunnen hebben en hoe schraal het sociale netwerk rond deze jongeren kan zijn. Een goed netwerk is voor het vinden van werk vaak onontbeerlijk, zeker als je (achter)naam te buitenlands aandoet. Er zijn ook dingen waar ik me over verbaas, zo zijn er diverse leer/werk projecten waar beschikbare plekken niet benut worden. Daarnaast blijken sommige, in mijn ogen voor de hand liggende, verbindingen tussen organisatie niet (goed) te bestaan. Ook blijkt de doorstroming uit projecten naar echt werk soms moeizaam te verlopen. Genoeg te doen nog, ook voor onze eeuwenoude stichting. Daar zet ik me graag voor in samen met de projectleider van De Toekomst.

Den Haag, 10 november 2015
Sanne ten Bokkel Huinink
Rentmeester van Stichting Boschuysen

468 ad